تامین تجهیزات پایپینگ

تامین متریال

تامین کلیه تجهیزات پایپینگ اعم از:

  • انواع لوله (pipe)
  • انواع اتصاالت(fitting)
  • انواع شیرآالت(Valve)
  • انواع فلنج(flange)
بیشتر بدانید

کارفرما: اتصال پترو اروند

محل پروژه: بندر خرمشهر

واردات 100 دستگاه کشنده